OSTALE USTANOVE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

OSTALE USTANOVE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

Naziv: Mjesto i adresa: Kontakt:
USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ,
Splitskodalmatinske županije Vrgorac
Vrgorac, Vukovarska 23 021 675-142
OSNOVNA ŠKOLA VRGORAC Vrgorac, Matice hrvatske 9 021 675-222
SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ VRGORAC Vrgorac, Matice hrvatske 8 021 674-335
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA
-PODRUČNO ODJELJENJE VRGORAC
Vrgorac, Matice hrvatske 9
RADIO BIOKOVO, Vrgorac Vrgorac, Matice hrvatske 10 021 675-175