Mjesni odbori na području grada Vrgorca


MJESNI ODBORI NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

2010 – 2014


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
MJESNI ODBOR
VIŠNJICA
VLAKA
KOZICA
KUTAC
DRAGLJANE
KLJENAK
MAJIĆI
PRAPATNICE
PODPROLOG
BANJA
ORAH
VELIKI PROLOG
KOKORIČI
UMČANE
BROJ POŠTE
21276 Vrgorac
21275 Dragljane
21274 Kozica
21276 Vrgorac
21275 Dragljane
21276 Vrgorac
21276 Vrgorac
21276 Vrgorac
21277 Veliki Prolog
21276 Vrgorac
21276 Vrgorac
21277 Veliki Prolog
21276 Vrgorac
21277 Veliki Prolog
PREDSJEDNIK
R. BR.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
MJESNI ODBOR
MILOŠIČI
KOTEZI
RAŠĆANE
POLJICA
DUGE NJIVE
ŽLIBINA
DRAŽVEVITIĆI
ZAVOJANE
MIJACA
STILJA
VINA
RAVČA
DUSINA
VRGORAC
BROJ POŠTE
21277 Veliki Prolog
21276 Vrgorac
21273 Župa
21274 Kozica
21275 Dragljane
21272 Slivno
21277 Veliki Prolog
21275 Dragljane
21272 Slivno
21276 Vrgorac
21276 Vrgorac
21276 Vrgorac
21279 Dusina
21276 Vrgorac
PREDSJEDNIK