GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC

GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC

UNUTARNJE USTROJSTVO:

Ravnatelj
Voditelj projekata
Administrativni referent
Željko Primorac, prof.
Teo Dodig, bacc.publ.manag.
Ana Roso, bacc.publ.manag.

Odlukom Gradskog vijeća grada Vrgorac s radom je 01. siječnja 2009. započelo Gradsko kulturno središte Vrgorac. GKS Vrgorac zamišljeno je kao gradska ustanova koja objedinjava te koordinira sve kulturne sadržaje u Vrgorcu. Središte je na sebe preuzelo ulogu njegovanja i razvijanja postojećih sadržaja te pokretanja novih sadržaja koji su potrebni kulturnom razvoju Vrgorca.
Danas Gradsko kulturno središte izdaje mjesečnik Glasnik vrgorske krajine, koordinira program kino projekcija, organizira program Tinovih dana i Vrgorskog ljeta, odgovara za rad Gradskog amaterskog kazališta, Nadzire rad KUD-a Vrgorska krajina i KUD-a Dusina, organizira tribine, seminare… Zadatak je GKS i da povezuje rad svih ostalih ustanova i udruga koje promiču kulturne aktivnosti. Tako GKS koordinira svoj rad s Gradskim puhačkim orkestrom Ljudevit Bačić, Gradskom knjižnicom, Ogrankom Matice hrvatske Vrgorac, Turističkom zajednicom grada Vrgorac, Udrugom Rondara, KUD-ovima, Likovnom radionicom, Mandolinskim orkestrom, klapama, zborovima te pojedincima koji pridonose kulturnom životu Vrgorca. Gradskim kulturnim središtem od osnutka ravna prof. Željko Primorac.

SLUŽBENE OSOBE | Kontakt:

Željko Primorac, prof. tel. 021 680-046 e-mail: gks@vrgorac.hr
Teo Dodig, bacc.publ.manag tel. 021 680-046 e-mail: tdodig34@gmail.com
Ana Roso, bacc.publ.manag tel. 021 680-046 e-mail: ana.roso1@gmail.com